คาถาโบราณ ของหลวงปู่กบ ส ว ดทุกวันก่อนนอน ชีวิตดี เงินทองไม่ข า ดมือ

--Advertisement--

คาถาโบราณ ของหลวงปู่กบ สวดทุกวันก่อนนอน ชีวิตดี เงินทองไม่ข า ดมือ

--Advertisement--

เศรษฐกิจไม่ดี เงิน ในกระเป๋าก็ไม่มี ทำไงละ การมีสติปัญญากับสมาธิ ในการตั้งรับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น และสิ่งที่ทำให้มีสติกับสมาธิได้อย่างรวดเร็วและเห็นผลที่สุด นั่นคือ การสวดมนต์ภาวนา วันนี้เรามีคาถาเรียกเงินของหลวงพ่อ กบ มาฝากกันสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องเงิน

หลวงพ่อ กบ วัดเขาสาริกา อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี เป็นผู้ทรงศีลที่มีฌานสมาบัติขั้นสูง ย ากที่จะเข้าถึงได้จะนำเสนอเรื่องราวของท่านพอสังเขป การบำเพ็ญเพียรภาวนาปกติหลวงพ่อ กบจะอยู่ในท่านั่งยอง ๆ เป็นเวล า ย าวนานติดต่อ กัน คราวละ 7 – 14 วัน โดยที่ท่านจะไม่ลุกไปไหน ไม่ฉันอาหาร น้ำ หรือแม้แต่การถ่ายหนัก ถ่ายเบา เป็นเรื่องที่สร้างความอัศจรรย์ใจให้แก่ผู้พบเห็นเป็นอัน มาก

หลวงพ่อท่านจะนุ่งสบงเก่า ๆ ผืนเดือนไม่ห่อจีวร ที่คอจะแขวนลูกกระพรวน อยู่แต่ในวัดไม่เคยเดินออ กไปไหนเลย ใช้น้ำชา และต้มเครื่องเทศเป็นสมุนไพรรั ก ษ า โรกต่าง ๆ ชื่อเสียงของท่านถูกกล่าวขานปากต่อปาก ผู้คนจำนวน มาทำการรั ก ษ าจากท่าน เป็นเรื่องที่ชี้ให้เห็นถึงปฏิปทาที่เต็มไปด้วยความเมตต าอย่างสูงของท่าน

--Advertisement--

ปฏิปทาอันเหลือเชื่อของท่านเกิดขึ้นได้ เพราะท่านสามารถถอ ดจิตออ กจากกายได้ ทำให้ไม่รับรู้ต่อสภาพความหิว และความเ จ็ บป ว ดใด ๆ การนั่งยองๆไม่ว่าจะสวดมนต์ หรือทำกิจวัตรใด ๆ และจะจำวัตรด้วยท่าตะแคงขวาเป็นประจำ

หลวงพ่อ กบ ท่านได้ละสังขารเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2496 หลวงพ่อโอภาสีได้มาที่วัดและเป็นประธานในงานเผาสรีระของท่าน เพราะการเดินทางในสมัยนั้นຍากลำบากมากและหนทางไกลด้วย

คาถาเรียกเงินทอง ของหลวงพ่อ กบ วัดเขาสาริกา ลพบุรี

โอมละลวย มหาละลวย มะอะอุ สิวังพรหมา จิตตังมานิมามา ทองหนึ่งทอง ทองสองทอง โอมมหาจินดา เงินทองไหลมานิมามา

นี่คือบทสวด คาถาเรียกเงินทอง ของหลวงพ่อ กบ แห่งวันเขาสาลิกา จังหวัดลพบุรี ซึ่งหลวงพ่อ กบจะเน้นย้ำกับคำว่า ทองหนึ่ง หนึ่งทอง ทองหนึ่ง หมายถึง หนึ่งไม่มีสอง เปรียบเสมือนทอง ยังไงก็เป็นทอง ดั่งคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นหนึ่งในโลก ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปเท่าใดก็ยังคงเป็นหนึ่งเสมอ

--Advertisement--

--Advertisement--