สิ่งของ 9 อย่าง ที่ควรมีไว้ติ ดบ้าน ช่วยเส ริ มโ ช ค ล า ภ

--Advertisement--

สิ่งของ 9 อย่าง ที่ควรมีไว้ติ ดบ้าน ช่วยเส ริ มโ ช ค ล า ภ

--Advertisement--

สำหรับใครที่เชื่อในเรื่องของโหงวเฮ้งและฮวงจุ้ย ต้องไม่พลาดเรื่องราวของฮวงจุ้ยภายในบ้านอย่างแน่นอน เพราะว่าสิ่งของในบ้านของเรานั้นถ้าเราวางไว้ถูกที่ถูกทาง จะส่งผลให้ตัวเราและคนในครอบครัวมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง แต่ถ้าหากเราวางไว้ผิดที่ หรือมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ควรมีในบ้าน สิ่งเหล่านั้นจะพาให้เรามีแต่ดวงตกดวงอับ ถ้าหากไม่เชื่อก็ลองสังเกตสิ่งของในบ้านของคุณได้เลย

ของมงคลนั้นช่วยเรียกโ ช คดี เรียก โช ค ล า ภเข้ามาในบ้านได้ แต่ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะ ส่วนใครจะเชื่อไหมนั้นก็ต ามสะดวก อีกอย่ างหล า ย ๆ อย่ างก็ทำให้บ้านสวยดึงดูด น่าสนใจ น่าอยู่มากกว่าเดิมจริง ๆ ซึ่งการตกแต่งด้วยของมงคลนี้ก็เป็นศาสตร์ของฮวงจุ้ยบ้านนั่นเอง วันนี้เราได้นำของ 9 สิ่งควรมีไว้ในบ้าน เพื่อความเป็น มงคลและความโชคดีของคนในบ้าน จะมีอะไรบ้าง มาดูกันเลย1 ด อ กไม้สดอย่ าให้ข า ด หาแจกันสวย ๆ มาจัดด อ กไม้สดในบ้านบ้าง จะทำให้บ้าน มีความสดชื่นตลอ ดเวลา แล้วต ามความเชื่อนั้น ด อ กไม้สดยังช่วยเรียกสิ่งดี ๆ เข้ามาอีกด้วยนะ โดยเฉพาะกับ ด อ ก ไม้ที่ไม่มีหนาม

2 หาผ้าลินินนุ่ม ๆ มาไว้ในบ้านหน่อยจะทำให้เรียกโชคดีได้เข้ามาในบ้าน จะหามาตกแต่งยังไงก็ได้

3 หารูปปั้นช้างมาไว้เป็น สั ต ว์ม ง ค ลเรียกโชคเข้าบ้าน และยังเป็น สั ต ว์ ม ง คลที่จะทำให้คนในบ้าน มีความสุข ช่วยปกป้องภั ย อั น ต ร า ยอีกด้วย

--Advertisement--

4 สีประตูจะต้องให้ถูกโฉลกต ามทิศสีประตูหากหันไปทางทิศใต้ให้ใช้สีส้มหรือแดง หากหันไปทางทิศเหนือก็เป็นสีน้ำเงินหรือ ดำ หากหันไปทางทิศตะวันตกควรเป็นสีเทาหรือขาวและหากเป็นทิศตะวันออ กประตูก็ควรจะเป็นสีเขียวหรือน้ำต าล

5 ผลไม้สด ก็ยังไม่ให้ข า ดเหมือนกันหามาจัดใส่ตะกร้าไว้ทานตลอ ดหรือจะวางประดับก็ได้ และควรจะเป็นผลไม้มงคลด้วยนะ สำหรับใครที่อย ากจะเรียกลาภลอยดี ๆ เข้ามาในบ้านก็ควรจะหามาวางไว้

6 การจัดเฟอร์นิเจอร์วางโซฟานั้นจะต้องจัดวางในลักษณะกลม ๆ เชื่อว่าจะนำโชคดีเข้ามา

7 ให้มีกระจกในบ้านและอยู่ในตำแหน่งที่ดี สวยงาม โดยให้มันสะท้อนเอามุมสวย ๆ ในบ้านจะทำให้มีโชคดีตลอ ด

8 จะต้องทำประตูทางเข้าให้โล่งไว้อย่ ารก เพราะถ้ารกจะเหมือนกับการขวางทางโชค ขวางทางเงิน ฉะนั้นจะต้องหมั่นทำความสะอาดและอย่ าวางของเกะกะ

9 เ กื อ ก ม้ า สำหรับของแบบนี้อาจจะห า ย ากสักหน่อยโดยเฉพาะเ กื อ ก ม้ าแบบโบราณ เชื่อ กันว่าหากมีไว้จะทำให้ทำมาค้าขึ้น ทำอะไรก็สำเร็จ หากหาไม่ได้ก็ใช้เป็นภาพวาดหรือภาพถ่ายก็ได้

นอ กจากของทั้ง 9 อย่ างนี้แล้วยังมีของมงคลเสริมฮวงจุ้ยบ้านอีกมากมาย สำหรับคนที่อย ากจะแต่งบ้านให้ถูกหลักฮวงจุ้ยเพื่อเรียกโชคดีเข้ามาในบ้านนั้น อย่ าลืมหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนจะได้แต่งบ้านสวยและโชคดีไปพร้อมกันเลย

ที่มา 108archeepparuay

--Advertisement--

--Advertisement--