ไม่ต้องพกใบขับขี่แล้ว! ขนส่งฯ เตรียมเปิดใช้งาน “ใบขับขี่ดิจิทัล” 15 ม.ค. นี้

--Advertisement--

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 อมรินทร์ทีวี รายงานว่า นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกได้ออกใบอนุญาตขับขี่ส่วนบุคคลในรถทุกประเภทไปแล้วประมาณ 32 ล้านใบ เพื่อเป็นการรองรับความสะดวกในการใช้งานให้กับผู้ที่มีใบขับขี่ส่วนบุคคล และตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม นี้ เป็นต้นไป กรมการขนส่งทางบกจะเริ่มเปิดใช้งานใบขับขี่ดิจิทัล (Electronic Driving Licence) หรือใบอนุญาตขับรถบนโทรศัพท์มือถือบนสมาร์ทโฟน ให้ผู้ถือใบขับขี่สามารถแสดงใบอนุญาตขับรถเสมือนจริงได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง พร้อมทั้งมีระบบแจ้งเตือนให้มาดำเนินการเปลี่ยนชนิดหรือขอต่อใบอนุญาตขับรถล่วงหน้าบนจอโทรศัพท์มือ

--Advertisement--

ทั้งนี้ ใบขับขี่ดิจิทัล ที่กำลังจะเริ่มใช้นี้จะมีการแสดงข้อมูลส่วนตัวต่าง ๆ ของผู้ขับขี้ด้วย เช่น ประวัติการแพ้ยา กรุ๊ปเลือด โรคประจำตัว สิทธิการเข้ารับการรักษาพยาบาล ชื่อผู้ติดต่อกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉินต่าง ๆ รวมถึงการแชร์เส้นทางการเดินทาง แจ้งพิกัดพร้อมหมายเลขทะเบียนรถสาธารณะให้แก่บุคคลที่ต้องการทราบ การขอความช่วยเหลือกรณีเกิดอุบัติเหตุ

--Advertisement--

ซึ่งข้อมูลต่าง ๆ จะมีการประสานการทำงานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ประชาชนที่ต้องการจะสอบใบขับขี่ใหม่ทั้งใบขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์โดยให้สามารถโหลดแอพพลิเคชั่นผ่านมือถือโดยใบขับขี่1บัตรต่อ1หมายเลขโทรศัพท์ซึ่งจะสามารถทดแทนการพกพาใบขับขี่ที่ใช้ในปัจจุบันได้โดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถตรวจสอบรายละเอียดของบุคคลนั้นผ่านข้อมูลทางโทรศัพท์มือถือได้เช่นกัน

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทำใบอนุญาตขับขี่ที่มีQRCodeได้ที่กรมการขนส่งทางบกทุกพื้นที่

ข่าวจาก https://hilight.kapook.com/view/182553

เรียบเรียง www.aabmong.com

--Advertisement--