อาชีพในฝัน เปิดเงินเดือนนักบิน!! สายการบินไหนอู้ฟู่ ให้เต็มๆ ถึงครึ่งล้าน

--Advertisement--

ตามรายงานข่าวจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า ขณะนี้ นักบิน ของการบินไทยซึ่งปัจจุบันมีประมาณ 1,200 ราย กำลังทยอยลาออกอย่างต่อเนื่อง เพราะอัตราผลตอบแทนหรือรายได้ค่าของนักบินการบินไทยต่ำกว่าสายการบินคู่แข่งอื่นๆ เป็นอย่างมากโดยในปี 2561 จะมีนักบินลาออกประมาณ 50 คน และในปี 2562 มีแผนที่จะลาออกเพิ่มเติมอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งส่วนใหญ่ลาออกไปทำงานที่สายการบินคู่แข่ง ซึ่งมีค่าตอบแทนที่สูงกว่าโดยเฉพาะในสายการบินต้นทุนต่ำที่มีการขยายเส้นทางบินและจัดซื้อเครื่องบินใหม่เป็นจำนวนมาก

--Advertisement--

รายงานข่าวจากบริษัทการบินไทยแจ้งว่า สำหรับอัตราเงินเดือน นักบิน ของการบินไทยนั้นถือว่าไม่มากเมื่อเทียบกับสายการบินคู่แข่ง โดยอัตราเงินเดือนจะแยกออกจากเบี้ยเลี้ยงและค่าโอทีโดย แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มโดย

1.กลุ่มผู้ช่วยนักบิน เงินเดือนเริ่มต้นเดือนละ 100,000-150,000 โดยมีการปรับเพิ่มขึ้นตามอายุงานที่เพิ่มขึ้น

2.นักบินทั่วไป เงินเดือนเริ่มต้นเดือนละ 250,000-350,000 บาท และนักบินบริหารรายได้จะสูงกว่านี้

ส่วนอัตราเงินเดือน นักบิน ของสายการบินอื่นนั้นสูงกว่าการบินไทย เช่น

นกแอร์ เดือนละ 379,000 บาท,

--Advertisement--

ไทยสมายล์ เดือนละ 400,000 บาท

แอร์เอเชีย เดือนละ 460,000บาท,

ไลออนแอร์ เดือนละ 476,000 บาท

และบางกอกแอร์เวย์ส เดือนละ 490,000 บาท

ขอบคุณข่าว ข่าวสด

--Advertisement--